photodune-1024x227_02-1024x226

Oznámení škodné události můžete provést několika způsoby.


poštovním stykem – formulář si vytiskněte, vyplňte a zašlete na naší adresu s příslušnými přílohami.

osobní návštěvou oddělení likvidace, kde Vám pomůžeme s vyplněním příslušného formuláře.

Pokud potřebujete s hlášením škody pomoci volejte „Bezplatnou linku 800 130 649“
nebo zašlete e-mail na adresu likvidace@halali-pojistovna.cz.

žádost o zrušení pojistné smlouvy / formulář k vyplnění
zpráva o lékařské prohlídce / formulář k vyplnění
oznámení škodné události z úrazového pojištění a připojištění / formulář k vytištění
oznámení škodné události z pojištění psů / formulář k vytištění
oznámení škodné události z pojištění odpovědnosti vlastníka psa / formulář k vytištění
oznámení škodné události z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při provádění myslivosti / formulář k vytištění
oznámení škodné události - odcizení, poškození, zničení exponátů výstavy / formulář k vytištění

Oznámení škodné události z pojištění staveb a domácností

živel / formulář k vytištění
odpovědnost / formulář k vytištění
krádež / formulář k vytištění