Povinné pojištění členů ČMMJ, z.s. při provádění myslivosti v souladu se zákonem č. 449/2001 Sb.,
o myslivosti a s obecně závaznými právními předpisy v jednotlivých zemích EU a EHP, v platném znění,
proti následkům povinné odpovědnosti při této činnosti. ČMMJ, z.s. je pojistník, který odpovídá
za výběr a úhradu pojistného.

 
Limity
za škody způsobené ublížením
na zdraví nebo usmrcením
do výše 75.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost

za škody na věcech a věcnou škodu
do výše 500.000,- Kč

za finanční škodu zahrnující léčebné výlohy do výše 1.000.000,- Kč


Pojištění v rámci členského příspěvku
Pojištění odpovědnosti za újmy způsobené při provádění myslivosti
Pojistná sazba..........200,- Kč / rok
Úrazové pojištění
Pojistná sazba..........50,- Kč / rok

Pojištění mimo členský příspěvek
Připojištění úrazu
Každý násobek..........200,- Kč / rok
Možno sjednat až na pětinásobek pojistných částek.

Nové produkty pro členy ČMMJ, z.s.

Zahrnují navíc :

pojištění úrazu/úhynu psa při provádění myslivosti (až na částku 15.000,- Kč)
pojištění úrazu v běžném občanském životě
pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě
pojištění odpovědnosti za psa v běžném občanském životě

 

Srovnání pojištění:

Srovnání pojištění s novými produkty

 

Nové produkty

Pojištění STANDARD (pro rok 2018)

Pojištění EXCLUSIVE (pro rok 2018)

všeobecné pojistné podmínky VPPO 2014

všeobecné pojistné podmínky VPPU 2015

všeobecné pojistné podmínky VPPP 2014

 

Členský příspěvek ČMMJ, z.s., zahrnuje:

pojištění odpovědnosti při výkonu práva myslivosti
skupinová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škody SPSO 2010
všeobecné pojistné podmínky VPPO 2010

pojištění úrazu při výkonu práva myslivosti
skupinová pojistná smlouva o pojištění úrazu SPSU 2010
všeobecné pojistné podmínky VPPU 2010

 

Individuálně sjednané připojištění:

připojištění úrazu při výkonu práva myslivosti
pojistná smlouva o připojištění úrazu při provádění myslivosti
skupinová pojistná smlouva o pojištění úrazu SPSU 2010
všeobecné pojistné podmínky VPPU 2010

Připojistit nyní!

Připojistit nyní!

Pokud máte připravené všechny potřebné dokumenty, přejděte k uzavření smlouvy.