Vlastní bydlení je symbol existenční jistoty, do kterého jsme ochotni investovat nemalé prostředky a takový majetek je rozumné chránit dobrým pojištěním.
 

Pojištění domácnosti STANDARD
pojistná hodnota / pojistná sazba
300 000,- Kč..........600,- Kč / rok
400 000,- Kč..........700,- Kč / rok
500 000,- Kč..........850,- Kč / rok
600 000,- Kč..........1 000,- Kč / rok
700 000,- Kč..........1 200,- Kč / rok
800 000,- Kč ..........1 350,- Kč / rok


Pojistná sazba doplňkového pojištění
Přesahuje-li hodnota pojišťované věci nebo souboru věcí v domácnosti horní hranici plnění pojišťovny, lze u pojištění domácnosti sjednat doplňkové pojištění.
Pojistná sazba..........3 ‰ / rok

Domácnosti v záplavové oblasti
100-leté vody nelze pojistit.
Rekreační domácnosti nelze pojistit.


Pojištění odpovědnosti vlastníka
nebo nájemce domácnosti

320,- Kč / rok

Proč si pojistit domácnost?

S běžným provozem domácnosti je spojena celá řada rizik. Proto není na škodu
uzavřít pojištění domácnosti, které ochrání váš domov před běžnými riziky.
Pojištěním domácnosti ochráníte své movité věci a jiný majetek, které jsou součástí
vybavení domácnosti a jsou ve vlastnictví pojištěného.
Neměli byste rovněž zapomenout na pojištění odpovědnosti – pro případ,
že chvilkovou neopatrností vytopíte sousedy či způsobíte jinou škodu.
Předběhněte nešťastnou náhodu, chraňte svůj domov výhodným pojištěním.
Vybavení domácnosti je pojištěno proti živelním škodám, odcizení a proti vodě
unikající z vodovodního zařízení.


Jak uzavřít pojištění:

vyplňte a vytiskněte pojistnou smlouvu (lze vyplnit na počítači či ručně)
vyplněnou smlouvu zašlete na naší korespondenční adresu
obratem Vám bude potvrzená smlouva zaslána zpět na Vaší adresu

pojistná smlouva
všeobecné pojistné podmínky pojištění majetku VPPM 2014
doplňkové pojistné podmínky pojištění domácnosti DPPD 2014
všeobecné pojistné podmínky pojištění odpovědnosti VPPO 2014

Korespondenční adresa:

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., Lešanská 1176, 141 00 Praha 4
Případné dotazy zašlete na info@halali-pojistovna.cz nebo telefonicky
na číslo Zelené linky 800 130 649

Pojistit nyní!

Pojistit nyní!

Pokud máte připravené všechny potřebné dokumenty, přejděte k uzavření smlouvy.

V případě, že jsou pro Vás limity pojistného plnění standardního pojištění domácnosti příliš nízké, nabízíme možnost nadstandardního pojištění domácnosti.
 

Pojištění domácnosti NADSTANDARD
zahrnuje možnost pojištění věcí, které nelze pojistit v rámci standardního pojištění domácnosti, jako například:
peníze uložené v trezoru
věci zvláštní hodnoty
věci sloužící k výkonu povolání
hudební nástroje
zvířectvo
malá plavidla
jízdní kola
příslušenství a náhradní součásti motorových a nemotorových vozidel
malá zahradní mechanizace
stavební součásti


Jak uzavřít pojištění:

vyplňte a vytiskněte pojistnou smlouvu (lze vyplnit na počítači či ručně)
vyplněnou smlouvu zašlete na naší korespondenční adresu
obratem Vám bude potvrzená smlouva zaslána zpět na Vaší adresu

pojistná smlouva
všeobecné pojistné podmínky pojištění majetku VPPM 2014
doplňkové pojistné podmínky pojištění domácnosti DPPD 2014
všeobecné pojistné podmínky pojištění odpovědnosti VPPO 2014

Korespondenční adresa:

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., Lešanská 1176, 141 00 Praha 4
Případné dotazy zašlete na info@halali-pojistovna.cz nebo telefonicky
na číslo Zelené linky 800 130 649

Pojistit nyní!

Pojistit nyní!

Pokud máte připravené všechny potřebné dokumenty, přejděte k uzavření smlouvy.