Pořádání výstavy nebo veletrhu s sebou nese nejen riziko úspěšnosti, ale také riziko poničení či ztráty exponátů. Proto jsme pro Vás připravili „Pojištění exponátů výstavy“, které slouží jako ochrana před poškozením, zničením, nebo odcizením exponátů po celou dobu konání výstavy nebo veletrhu.
 

Chráněná lhůta:

Pojištění se vztahuje i na dobu montáže před zahájením výstavy a demontáže po skončení výstavy.

Věříme, že tato nabídka přispěje k Vaší spokojenosti a usnadní Vám činnost
spojenou s přípravou Vaší expozice.


Jak uzavřít pojištění:

Pojištění exponátů výstav
Pojištění se sjednává
na dobu trvání výstavy.

Pojistná sazba..........7 ‰
(z pojistné hodnoty)

vyplňte a vytiskněte pojistnou smlouvu (lze vyplnit na počítači či ručně)
vyplněnou smlouvu zašlete na naší korespondenční adresu
obratem Vám bude potvrzená smlouva zaslána zpět na Vaší adresu

pojistná smlouva
všeobecné pojistné podmínky pojištění majetku VPPM 2014
všeobecné pojistné podmínky pojištění odpovědnosti VPPO 2014

Korespondenční adresa:

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., Lešanská 1176, 141 00 Praha 4
Případné dotazy zašlete na info@halali-pojistovna.cz nebo telefonicky
na číslo Zelené linky 800 130 649

Pojistit nyní!

Pojistit nyní!

Pokud máte připravené všechny potřebné dokumenty, přejděte k uzavření smlouvy.