Napsat e-mail 800 130 649

Dlouhodobé nebo krátkodobé pojištění odpovědnosti za újmy způsobené neopatrným chováním při lovu zvěře, která má za následek újmu na zdraví nebo usmrcení jiné osoby, poranění nebo usmrcení zvířete
(s výjimkou zvěře), škodu na hmotné věci, či finanční škodu jiné osoby.

Výše pojistného
výše běžného pojistného
z této smlouvy činí 500,- Kč ročně


Dlouhodobé pojištění
pro osoby s trvalým
nebo přechodným pobytem v ČR

Pojistná smlouva sjednaná
na dobu neurčitou ....... 500,- Kč / rok

Dlouhodobé pojištění

odpovědnost za újmy způsobené při lovu zvěře pro osoby
s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR

pojistná smlouva
všeobecné pojistné podmínky VPPO 2014


Jak uzavřít pojištění:

vyplňte a vytiskněte pojistnou smlouvu (lze vyplnit na počítači či ručně)
vyplněnou smlouvu zašlete na naší korespondenční adresu
obratem Vám bude potvrzená smlouva zaslána zpět na Vaší adresu


Korespondenční adresa:

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., Lešanská 1176, 141 00 Praha 4
Případné dotazy zašlete na info@halali-pojistovna.cz nebo telefonicky
na číslo Zelené linky 800 130 649

Pojistit nyní!

Pojistit nyní!

Pokud máte připravené všechny potřebné dokumenty, přejděte k uzavření smlouvy.

Krátkodobé pojištění
1 den..........300,- Kč
5 dní..........450,- Kč
30 dní..........600,- Kč
6 měsíců..........900,- Kč

Krátkodobé pojištění

odpovědnosti za újmy způsobené při lovu zvěře
pojistná smlouva
všeobecné pojistné podmínky VPPO 2014


Jak uzavřít pojištění:

vyplňte a vytiskněte pojistnou smlouvu (lze vyplnit na počítači či ručně)
vyplněnou smlouvu zašlete na naší korespondenční adresu
obratem Vám bude potvrzená smlouva zaslána zpět na Vaší adresu


Korespondenční adresa:

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., Lešanská 1176, 141 00 Praha 4
Případné dotazy zašlete na info@halali-pojistovna.cz nebo telefonicky na číslo
Zelené linky 800 130 649

Pojistit nyní!

Pojistit nyní!

Pokud máte připravené všechny potřebné dokumenty, přejděte k uzavření smlouvy.