Dlouhodobé nebo krátkodobé pojištění odpovědnosti za újmy způsobené neopatrným chováním při lovu zvěře, která má za následek újmu na zdraví nebo usmrcení jiné osoby, poranění nebo usmrcení zvířete
(s výjimkou zvěře), škodu na hmotné věci, či finanční škodu jiné osoby.

 
Výše pojistného
pro osoby s trvalým
nebo přechodným pobytem v ČR

výše základního pojistného
z této smlouvy činí 500,- Kč ročně


Limity - varianta Exclusive-N
Pojištění odpovědnosti při lovu zvěře
při újmě na zdraví
do výše 75.000.000,- Kč;
za škodu na věci, zvířeti
či finanční škodu do výše 1.000.000,- Kč


Pojištění odpovědnosti
v běžném občanském životě

za újmu na zdraví do výše 400. 000,- Kč;
za škodu na hmotné věci či zvířeti
do výše 150.000,- Kč;
za finanční škodu do výše 15.000,- Kč
při spoluúčasti 1.000,- Kč


Pojištění úrazu účastníka při lovu zvěře
za dobu nezbytného léčení
následkem úrazu do výše 30.000,- Kč;
při trvalém následku úrazu
do výše 80.000,- Kč;
v případě smrti následkem úrazu
do výše 100.000,- Kč


Pojištění loveckého psa při lovu zvěře
léčebné výlohy v případě psa
při lovu zvěře do výše 15.000,- Kč;
úhyn psa při lovu zvěře
do výše 15.000,- Kč
při spoluúčasti 1.000,- Kč


Pojištění odpovědnosti za psa
v běžném občanském životě

újma na zdraví do výše 400. 000,- Kč;
za škodu na hmotné věci či zvířeti
do výše 150.000,- Kč;
za finanční škodu do výše 15.000,- Kč
při spoluúčasti 1.000,- Kč

Pojistná sazba ..... 1.700,- Kč / osoba /rok

Dlouhodobé pojištění

odpovědnost za újmy způsobené při lovu zvěře
pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR

pojistná smlouva ( lze sjednat online )
všeobecné pojistné podmínky VPPO 2014

 

Nové produkty pro nečleny ČMMJ, z.s.

Produkty Standard-N a Exclusive_N zahrnují navíc :

pojištění úrazu/úhynu psa při lovu zvěře
(až na částku 15.000,- Kč)

pojištění úrazu v běžném občanském životě
pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě
pojištění odpovědnosti za psa v běžném občanském životě

 

Přehledová tabulka pojištění:

Srovnání variant dlouhodobého pojištění

 

Nové produkty dlouhodobého pojištění

pojistná smlouva Standard-N

pojistná smlouva Exclusive-N

všeobecné pojistné podmínky VPPO 2014

všeobecné pojistné podmínky VPPU 2015

všeobecné pojistné podmínky VPPP 2014


 

Jak uzavřít pojištění:

vyplňte a vytiskněte pojistnou smlouvu (lze vyplnit na počítači či ručně)
vyplněnou smlouvu zašlete na naší korespondenční adresu
obratem Vám bude potvrzená smlouva zaslána zpět na Vaší adresu


Korespondenční adresa:

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., Lešanská 1176, 141 00 Praha 4
Případné dotazy zašlete na info@halali-pojistovna.cz nebo telefonicky
na číslo Zelené linky 800 130 649

Pojistit nyní!

Pojistit nyní!

Pokud máte připravené všechny potřebné dokumenty, přejděte k uzavření smlouvy.

Krátkodobé pojištění
1 den..........300,- Kč
5 dní..........450,- Kč
30 dní..........600,- Kč
6 měsíců..........900,- Kč

Krátkodobé pojištění

odpovědnosti za újmy způsobené při lovu zvěře
pojistná smlouva
všeobecné pojistné podmínky VPPO 2014


Jak uzavřít pojištění:

vyplňte a vytiskněte pojistnou smlouvu (lze vyplnit na počítači či ručně)
vyplněnou smlouvu zašlete na naší korespondenční adresu
obratem Vám bude potvrzená smlouva zaslána zpět na Vaší adresu


Korespondenční adresa:

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., Lešanská 1176, 141 00 Praha 4
Případné dotazy zašlete na info@halali-pojistovna.cz nebo telefonicky na číslo
Zelené linky 800 130 649

Pojistit nyní!

Pojistit nyní!

Pokud máte připravené všechny potřebné dokumenty, přejděte k uzavření smlouvy.