Vlastní bydlení je symbol existenční jistoty, do kterého jsme ochotni investovat nemalé prostředky a takový majetek je rozumné chránit dobrým pojištěním.
 

Pojistné
v ‰ ze sjednané pojistné částky

Pojištění proti škodám živelným
Pojistná sazba u zděných budov
do 2.000.000 Kč..........1,0 ‰ / rok
2.000.001 – 4.000.000 Kč..........0,9 ‰ / rok
4.000.001 – 6.000.000 Kč..........0,8 ‰ / rok
6.000.001 Kč a více..........0,7 ‰ / rok


Pojištění proti škodám živelným
Pojistná sazba u dřevěných
a smíšených budov

do 4.000.000 Kč..........2,5 ‰ / rok
4.000.001 Kč a více..........2,3 ‰ / rok

Stavbu v záplavové oblasti
100-leté vody nelze pojistit.


Pojištění hmotných movitých věcí
proti živelným škodám

Pojistná sazba..........4 ‰ / rok

Pojištění pro případ poškození nebo zničení hmotných věcí vodou z vodovodních zařízení
Pojistná sazba u staveb..........1,5 ‰ / rok
Pojistná sazba u souboru hmotných movitých věcí..........2,5 ‰ / rok

Pojištění pro případ odcizení
hmotných movitých věcí

Pojistná sazba..........5 ‰ / rok

Pojištění odpovědnosti vlastníka
nebo nájemce stavby

do 135 m2 ob. plochy..........380,- Kč / rok
136 - 200 m2 ob. plochy..........1 000,- Kč / rok
dalších 100 m2 ob. pl. ..........1 000,- Kč / rok
za každé 2. a další nad. podlaží objektu
vč. podkroví, pokud přesahuje 2/3 podlahové plochy 1. nadzemního podlaží (přízemí)..........1 000,- Kč / rok

Komu je pojištění určeno:

Pojištění je určeno všem klientům, kteří chtějí plnohodnotně chránit svoji stavbu.
stavby lze pojistit proti škodám živelným a vodě unikající z vodovodního zařízení
lze pojistit zděné, dřevěné i smíšené objekty
sjednání pojištění zařídíme snadno, rychle a bez složitých dotazníků
nezapomeňte na pojištění odpovědnosti, které je s vlastnictvím domu spojeno
 

Co budete potřebovat k uzavření pojištění:

doklad o nabytí stavby
u nového objektu doklad o provedeném kolaudačním řízení
situační plán nebo katastrální mapu s uvedenou stavbou
foto objektu ze všech stran v rozlišení 1024×768

 

Jak uzavřít pojištění:

připravte si všechny potřebné dokumenty
vyplňte a vytiskněte pojistnou smlouvu (lze vyplnit na počítači či ručně)
vyplněnou smlouvu zašlete na naší korespondenční adresu
obratem Vám bude potvrzená smlouva zaslána zpět na Vaší adresu

pojistná smlouva
všeobecné pojistné podmínky pojištění majetku VPPM 2014
doplňkové pojistné podmínky pojištění staveb DPPS 2014
všeobecné pojistné podmínky pojištění odpovědnosti VPPO 2014

Korespondenční adresa:

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., Lešanská 1176, 141 00 Praha 4
Případné dotazy zašlete na info@halali-pojistovna.cz nebo telefonicky
na číslo Zelené linky 800 130 649

Pojistit nyní!

Pojistit nyní!

Pokud máte připravené všechny potřebné dokumenty, přejděte k uzavření smlouvy.