Tento druh pojištění nabízíme jako první pojišťovna na českém trhu. Naší výhodou je dlouholetá znalost myslivecké problematiky a odborné zázemí, které máme k dispozici.
 
Limity
za újmy na zdraví nebo usmrcení
jiné osoby ........ 20.000.000,- Kč
za poranění nebo usmrcení zvířete, škodu na hmotné věci,
nebo za finanční škodu
jiné osoby ........ 500.000,- Kč

Pojistná sazba
na 1 honitbu ........ 9.500,- Kč / rok

Co je pojištění uživatele honitby?

komplexní ochrana pro myslivce, kteří si uvědomují rizika
spojená s lovem a myslivostí

všeobecné pojistné podmínky VPPO 2014
všeobecné pojistné podmínky VPPP 2014

 

Pojištění se vztahuje:

na pojištění odpovědnosti za újmy způsobené při provádění myslivosti,
popřípadě i na a doplňkové fakultativní pojištění loveckých psů

za pojištěného uživatele honitby pojišťovna nahradí škodu, která vznikla třetím osobám
ublížením na zdraví
usmrcením
poškozením, či zničením věci

 

Územní rozsah pojištění:

Česká republika

 

Jak uzavřít pojištění:

vyplňte a vytiskněte pojistnou smlouvu (lze vyplnit na počítači či ručně)
vyplněnou smlouvu zašlete na naší korespondenční adresu
obratem Vám bude potvrzená smlouva zaslána zpět na Vaší adresu


Korespondenční adresa:

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., Lešanská 1176, 141 00 Praha 4
Případné dotazy zašlete na info@halali-pojistovna.cz nebo telefonicky
na číslo Zelené linky 800 130 649

Pojistit nyní!

Pojistit nyní!

Pokud máte připravené všechny potřebné dokumenty, přejděte k uzavření smlouvy.