Pojištění se vztahuje na úraz vzniklý při účasti na akci, kterou pořádá, případně spolupořádá ČMMJ,
nebo kterou lze podřadit pod poslání ČMMJ uvedené v jejích stanovách (zejména zkoušky z myslivosti, zkoušky pro myslivecké hospodáře, zkoušky loveckých psů z výkonu, přebory v loveckém střelectví, kroužky mladých přátel myslivosti a ochrany přírody, soutěž o Zlatou srnčí trofej, chovatelské přehlídky trofejí).

 

Jak uzavřít pojištění:

Úrazové pojištění dětí
Pojištění se sjednává pro členy kroužků mladých přátel myslivosti a ochrany přírody, které jsou řádně registrovány
u OMS ČMMJ, z. s., do věku max. 15 let.

Pojistná sazba ........ 20,- Kč / rok

vyplňte a vytiskněte pojistnou smlouvu (lze vyplnit na počítači či ručně)
vyplněnou smlouvu zašlete na naší korespondenční adresu
obratem Vám bude potvrzená smlouva zaslána zpět na Vaší adresu

všeobecné pojistné podmínky úrazové pojištění VPPU 2010

Korespondenční adresa:

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., Lešanská 1176, 141 00 Praha 4
Případné dotazy zašlete na info@halali-pojistovna.cz nebo telefonicky
na číslo Zelené linky 800 130 649

Pojistit nyní!

Pojistit nyní!

Pokud máte připravené všechny potřebné dokumenty, přejděte k uzavření smlouvy.