photodune-1024x227_02-1024x226

Ve smyslu zákona č. 93/2009 Sb.o auditorech
v platném znění, činnosti „Výboru pro audit“, provádí orgán Dozorčí rada
HALALI,všeobecná pojišťovna, a.s.


Členy Dozorčí rady
HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. jsou:


Předseda

Ing. Vladimír Nechutný


Členové

Ing. Rostislav Moučka
JUDr. Petr Valenta


Hubert