Napsat e-mail 800 130 649

Pojištění členů ČMMJ, z.s

Pojištění odpovědnosti a úrazu při výkonu práva myslivosti. Možnost skupinového úrazového pojištění osob při myslivecké činnosti.

Pojištění nečlenů ČMMJ, z.s.

Pojištění odpovědnosti za újmy způsobené při lovu zvěře pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR.

Pojištění uživatele honitby

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou držitelem či nájemcem honitby (právnickou či fyzickou osobou).

Psí pojištění

krytí léčebných výloh psů s PP i bez PP do výše 60.000,– Kč. Pro psy s PP také připojištění odpovědnosti za škodu, uhynutí či utracení psa.

Pozvánka na valnou hromaduStavba

Vlastní bydlení je symbol existenční jistoty, do kterého investujeme nemalé prostředky. Chraňte svůj majetek dobrým pojištěním!Domácnost

S běžným provozem domácnosti je spojena celá řada rizik. Proto není na škodu uzavřít pojištění domácnosti, které ochrání váš domov.Exponáty

Pojistěte si exponáty v rámci chovatelských přehlídek pořádaných ČMMJ, či OMS a předejděte tak riziku poničení či ztráty.Uchazeči

Pojištění uchazečů o 1. lovecký lístek platné po dobu trvání kurzu. Vzpomínky na společnou přípravu Vás budou provázet celý život.Úraz dětí

Úrazové pojištění se vztahuje na členy Kroužku mladých přátel myslivosti a ochrany přírody pod záštitou ČMMJ, či OMS.