photodune-1024x227_02-1024x226

SAZEBNÍK POJISTNÉHO

(platný od 1. 2. 2016)

POJIŠTĚNÍ PRO ČLENY ČMMJ, z. s.

Pojištění v rámci ročního členského příspěvku
Pojištění odpovědnosti za újmy způsobené při provádění myslivosti

Pojistná sazba
200,- Kč / rok

Úrazové pojištění

Pojistná sazba
50,- Kč / rok

Pojištění mimo členský příspěvek
Připojištění úrazu

Každý násobek
200,- Kč / rok

Možno sjednat až na pětinásobek pojistných částek.

POJIŠTĚNÍ PRO NEČLENY ČMMJ, z. s.

Dlouhodobé pojištění odpovědnosti za újmy způsobené při lovu zvěře pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR
Pojistné:

Pojistná smlouva sjednaná na dobu neurčitou
500,- Kč / rok

Krátkodobé pojištění odpovědnosti za újmy způsobené při lovu zvěře
Pojistné na:

1 den
300,- Kč
5 dní
450,- Kč
30 dní
600,- Kč
6 měsíců
900,- KčPOJIŠTĚNÍ UŽIVATELE HONITBY
Pojistná sazba na 1 honitbu
9.500,- Kč / rok

POJIŠTĚNÍ PRO UCHAZEČE O ZKOUŠKY Z MYSLIVOSTI

Pojištění se sjednává na dobu trvání kurzu.

Pojištění odpovědnosti
100,- Kč
Úrazové pojištění
60,- KčÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ MLÁDEŽE

Pojištění se sjednává pro členy kroužků mladých přátel myslivosti a ochrany přírody, které jsou řádně
registrovány u OMS ČMMJ, z. s., do věku max. 15 let.

Pojistná sazba
20,- Kč / rok

POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST

POJIŠTĚNÍ STAVEB

Pojistné je vyjádřeno v ‰ ze sjednané pojistné částky.
Pojištění proti škodám živelným


Pojistná sazba u zděných budov

pojistná částka
hodnota stavby
do 2.000.000 Kč
1 ‰ / rok
2.000.001 – 4.000.000 Kč
0,9 ‰ / rok
4.000.001 – 5.000.000 Kč
0,8 ‰ / rokPojistná sazba u budov dřevěných a smíšených

pojistná částka
hodnota stavby
do 4.000.000 Kč
2,5 ‰ / rok
4.000.001 – 5.000.000 Kč
2,3 ‰ / rok
Stavbu v záplavové oblasti 100-leté vody nelze pojistit.


Pojištění hmotných movitých věcí proti škodám živelným

Pojistná sazba
4 ‰ / rok


Pojištění pro případ poškození nebo zničení hmotných věcí vodou z vodovodních zařízení

Pojistná sazba u staveb
1,5 ‰ / rok
Pojistná sazba u souboru hmotných movitých věcí
2,5 ‰ / rok


Pojištění pro případ odcizení hmotných movitých věcí

Pojistná sazba
5 ‰ / rok


POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI – STANDARD

pojistná hodnota
pojistná sazba
300 000,- Kč
600,- Kč / rok
400 000,- Kč
700,- Kč / rok
500 000,- Kč
850,- Kč / rok
600 000,- Kč
1 000,- Kč / rok
700 000,- Kč
1 200,- Kč / rok
800 000,- Kč
1 350,- Kč / rokPOJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI – NADSTANDARD
Pojistná sazba
2,5 ‰ / rok

Pojistná sazba doplňkového pojištění
Přesahuje-li hodnota pojišťované věci nebo souboru věcí v domácnosti horní hranici plnění pojišťovny,
lze u pojištění domácnosti sjednat doplňkové pojištění.

Pojistná sazba
3 ‰ / rok

Domácnosti v záplavové oblasti 100-leté vody nelze pojistit.
Rekreační domácnosti nelze pojistit.POJIŠTĚNÍ EXPONÁTŮ VÝSTAV

Pojištění se sjednává na dobu trvání výstavy.

Pojistná sazba
7 ‰ (z pojistné hodnoty)


POJIŠTĚNÍ PSŮ

Pojistné je vyjádřeno v % ze sjednané pojistné částky.

Základní pojištění
Pojištění léčebných výloh

10 % / rok


Doplňková pojištění u psů s průkazem původu:
Pojištění úhynu / utracení
Pojištění odpovědnosti

2 % / rok
2,4 % / rok


Sleva:
při sjednání pojištění pro 3 a více psů stejného majitele najednou
15 % (ze základního pojištění)


POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI VLASTNÍKA NEBO NÁJEMCE STAVBY

do 135 m2 obytné plochy
380,- Kč / rok
136 - 200 m2 obytné plochy
1 000,- Kč / rok
za každých dalších 100 m2 obytné plochy
1 000,- Kč / rok
za každé 2. a další nadzemní podlaží předmětného objektu včetně podkroví, pokud přesahuje 2/3 podlahové plochy 1. nadzemního podlaží (přízemí)
1 000,- Kč / rokPOJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI VLASTNÍKA NEBO NÁJEMCE DOMÁCNOSTI
Pojistná sazba
320,- Kč / rok


V Praze dne 31. 1. 2016
Ing. Miroslav Kraus, v. r.
předseda představenstva

Ing. Lenka Zumrová, MBA, v. r.
člen představenstva